Broker technologii

Potrzeby rynku w zakresie opracowywania przedmiotu projektów badawczych/celowych oraz nasze doświadczenie wykreowały nową usługę w strukturach UE Grant sp. z o.o. – broker technologii.

Oferta obejmuje, m.in.:

  • przegląd obecnego stanu techniki dla zadanej technologii – obligatoryjna część aplikacji projektów B+R
  • wyszukanie odbiorców dla opracowanych technologii lub wyszukanie technologii dla odbiorców,
  • wyszukiwanie naukowców, grup badawczych mogących się podjąć opracowania, dostosowania, ulepszenia technologii,
  • proponowanie rozwiązań, ulepszeń technologicznych,
  • proponowanie zastosowania nowych technologii rozszerzających spectrum oferowanych usług przez firmę


Nasi doradcy (brokerzy technologii) posiadają kluczowe kompetencje:

  • otwartość, kojarzenie informacji, kreatywność,
  • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
  • wiedzę techniczną,
  • wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej, aspektów komercjalizacji, aspektów prawnych


PS
Usługi brokera technologii są kosztem kwalifikowalnym w większości projektów badawczych w kategorii Op – kosztów operacyjnych