UE Grant to firma specjalizująca się w zakresie pozyskiwania
dofinansowania ze środków europejskich i krajowych.
Usługi dedykujemy dla sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw, JST i NGO.

 

Jesteśmy stosunkowo młodym przedsiębiorstwem. Kompetencje czerpiemy z dotychczasowej pracy zawodowej.
Nasi doradcy pracowali w firmach o ugruntowanej pozycji na rynku branży konsultingowej.
Indywidualnie pod szyldami tych firm pozyskaliśmy setki tysięcy euro, głównie dla przedsiębiorców.
Teraz działamy na własne konto. Doskonale znamy słabe i mocne strony branży.
Znamy procedury, specyfikę działań jednostek wdrażających programy.
Przedkładamy jakość nad ilość.

ROZWÓJ FIRMY PRZYCZYNIŁ SIĘ DO PRZEKSZTAŁCEŃ I POWOŁANIA SPÓŁKI UE Grant sp. z o.o. w kwietniu 2014r.
Poszerzył się również nasz zespół i zakres działalności. Nie zmieniła się jakość, indywidualne i merytoryczne podejście do klienta i jego potrzeb.

Podjeliśmy współpracę z Naczelną Organizacją Techniczną Federacją Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Radą w Płocku o charakterze partnerskim i ciągłym. Porozumienie to ma bezpośredni wpływ na skuteczność pozyskiwania dotacji. NOT jest uprawnionym podmiotem do wydawania opinii o innowacyjności. http://uegrant.pl/assets/Uploads/porozumienie-NOT.pdf